Anglictina

Nabízíme i kurzy angličtiny. Podrobnosti jsou toho času dostupné pouze v němčině nebo v angličtině.

Angličtina je jeden z nejdůležitějších světových jazyků a nejčastěji používaný jazyk na světě. Více než 337 milionů lidí mluví anglicky jako hlavní jazyk a kolem 350 milionů jako druhý jazyk. V Americe je největší část anglicky mluvících lidí, více než 226 milionů tu má angličtinu jako mateřský jazyk. V Indii je angličtina vedle hindi úředním jazykem, vychází tam až 3.000 anglických novin a časopisů.

Ve více než 75 regionech na světě já angličtina úředním jazykem nebo tam má zvláštní status.

V anglickém jazyce se realizuje mezinárodní obchod. Přes 80 ℅ všech elektronicky uložených informací na světě je v angličtině. Přibližně dvě třetiny všech činných vědců na světě čte odbornou literaturu v angličtině.