Podpory

Podpory, které můžete využívat v jazykové škole Meridian

AMS – OFI – WAFF – Wiener Bildungspass

AMS (úřad práce Vídeň a Dolní Rakousko) podporuje nebo financuje jazykové kurzy, jakož i jiné nadstavbové a další vzdělávací kurzy. Prosím, obraťte se na svého současného AMS poradce. Pak přijďte k nám nebo nám na mail office@meridian.co.at pošlete požadavek, že máte zájem o cenovou nabídku (Kostenvoranschlag) pro AMS a potvrzení o počtu vyučovacích hodin. Rádi Vám poradíme při osobním pohovoru.

Kontakt a informace ohledně AMS: www.ams.or.at

 

 

Migranti mohou dostat podporu ve formě modrých OFI poukázek. Pobočky – jakož i Magistrát, nebo Bezirkshauptmannschaft (okresní úřady) – vydají poukázky za konkrétních okolností rodinným příslušníkům. Tím je myšleno: manžel / ka a nezaopatřené děti rakouského, švýcarského občana, tak i občany Evropského hospodářského společenství a třetích zemí.

50 procent poplatku za kurz (maximálně ale do výše 750 Euro) bude od OFI vráceno zpět. Meridian má od OFI certifikát, to znamená, že můžete v Meridiane využít poukázky na jazykové kurzy a poplatky Vám budou vráceny.

Přesné podmínky

Každý účastník, který využije poukázky na kurz a během 18 měsíců úspěšně zvládne zkoušku na úrovni A2, dostane další podporu ve výši 50 procent nákladů na kurz, maximálně však do výše 750 Euro, to znamená 300 vyučovacích hodin.

 

Příklad

Jak funguje podpora:

Navštěvujete německý integrační kurz s 300 vyučovacími hodinami, za který jste zaplatili 1.000 Euro. Vaše poukázka byla vystavena 1. července 2011. V listopadu 2012 jste úspěšně zvládli zkoušku na úrovni A2. Zkoušku jste zvládli během 18 měsíců, pokud Vám platila poukázka. Po přinesení certifikátu o zkoušce Vám bude vráceno 500 Euro, to je 50 procent z 1.000 Euro, které jste zaplatili.

Pozor! Pokud do 18 měsíců od vydání poukázky nezvládnete zkoušku, poukázka přestane platit a náklady na kurz Vám nebudou vráceny.

Od července 2011 podle Integrační dohody, musejí noví přistěhovalci při první žádosti o povolení k pobytu předložit imigračním orgánům doklad o znalosti německého jazyka na úrovni A1. Po obdržení povolení k pobytu musí během dalších dvou let předložit doklad o znalosti německého jazyka na úrovni A2.

Pro povolení k pobytu – po pěti letech pobytu v Rakousku a naplnění podmínek integrační dohody – musí předložit žadatelé potvrzení o znalosti německého jazyka na úrovni B1.

Oddělení Vídeňského magistrátu pro integraci (MA 17) podporuje vzdělávání v německém jazyce prostřednictvím jazykových poukázek. Ty jsou platné 30 měsíců po vydání.

 

Jazyková poukázka v hodnotě 300 Euro

Vídeňské jazykové poukázky v hodnotě 300 Euro (tři krát 100 Euro) dostanou noví přistěhovalci, kteří přišli do Rakouska po 1. říjnu 2008.

Musíte proto ale splnit následující požadavky:

-Jako důvod je sloučení rodiny s Rakušany ve Vídni

-Jako důvod je sloučení rodiny s občanem třetí země ve Vídni

-Máte zapsaný pobyt ve Vídni na Magistrátu (MA 35) po 1. říjnu 2008

-Vyzvedli jste si na Vídeňském magistrátu pro integraci (MA 17) vzdělávací pas (Bildungspass)

Vídeňské jazykové poukázky v hodnotě 300 Euro jsou kombinovatelné a poukázkami z Rakouského integračního fondu.

 

Jazyková poukázka v hodnotě 150 Euro

Vídeňskou jazykovou poukázku v hodnotě 150 Euro (třikrát 50 Euro) dostanou obyvatelé Evropského hospodářského prostoru, jakož i státní příslušníci třetích zemí v rodinném spojení s občany EU.

Musíte ale splnit následující podmínky:

Vy jste jako:

-Rodinný příslušník

-Živnostník

-Zaměstnanec

dostali po 1. lednu 2011 povolení k pobytu (Anmeldebescheinigung) od MA 35 a vyzvedli jste si na MA 17 Vídeňský vzdělávací pas.

Všechny informace k Vídeňské vzdělávacímu pasu naleznete zde.