Zkousky a certifikáty

Meridian – certifikát dostanete na konci každého stupně, po úspěšném zvládnutí výstupního testu.

Potvrzení o účasti obdržíte po skončení každého kurzu, který jste pravidelně navštěvovali.

Od roku 2011 je jazyková škola Meridian certifikované ÖSD zkušební centrum oprávněné provádět celosvětově uznávané zkoušky z němčiny.

Co je to ÖSD?

ÖSD znamená Rakouský jazykový diplom v němčině. Je to testovací systém pro němčinu jako cizí jazyk na 6 znalostních úrovních. ÖSD zkoušku můžete absolvovat přímo v jazykové škole Meridian.

 

 

ÖSD zkouska v Meridiane – odpovedi na casto kladené otázky

Co znamená ÖSD?

Rakouský jazykový diplom v němčině je centrální, státem uznaný zkušební systém pro němčinu jako cizí jazyk nebo druhý jazyk. ÖSD zkoušky se orientují podle obecného evropského rámcového plánu pro jazyky a „Profile Deutsch“. Pod ÖSD rozumějte zkušební systém zaměřený na komunikaci s cílem prověřit schopnosti v cizím jazyce vzhledem k reální životní situaci. Prověřování jsou schopnosti ve čtení, poslechu, psaní a mluvení.

Které zkoušky jsou nabízeny?

V nabídce Meridianu jsou ÖSD zkoušky na všech vědomostních úrovních: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Kdy probíhají zkoušky?

V Meridiane probíhají zkoušky na konci každého měsíce.

Kolik stojí zkoušky v Meridiánu?

A1: 100, –

A2: 120, –

B1: 150, –

B2: 160, –

C1: 180, –

C2: 200, –

 

Jak se mohu přihlásit?

Přihlásit se můžete kdykoliv, nejpozději však 3 dny před termínem zkoušky. Můžete se přihlásit přes internet, telefonicky nebo osobně v naší jazykové škole. Pro přihlášení je nutný platný průkaz totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz, řidičský průkaz) a přineste si sebou i certifikáty z předchozích zkoušek.

Jak vypadá ÖSD zkouška?

Každá ÖSD zkouška sestává ze 4 částí: pochopení přečteného textu, pochopení poslechnutého textu, napsání textu a komunikace v němčině. Se vzrůstající úrovní jsou jednotlivé úkoly stále složitější. Modelové zkoušky najdete na stránce: www.osd.at

 

Jak dlouho trvají zkoušky?

A1: Trvají spolu kolem 2 hodin s přestávkou.

Pochopení přečteného textu: 25 minut

Pochopení slyšeného textu: 10 minut

Napsání textu: 20 minut

Komunikace v němčině: 15 minut

 

A2: Trvají spolu kolem 2 a půl hodiny s přestávkou.

Pochopení přečteného textu: 30 minut

Pochopení slyšeného textu: 15 minut

Napsání textu: 30 minut

Komunikace v němčině: 10 – 15 minut

 

B1: Trvají spolu kolem 3 a půl hodiny s přestávkou.

Pochopení přečteného textu: 90 minut

Pochopení slyšeného textu: 30 minut

Napsání textu: 30 minut

Komunikace v němčině: 15 minut

 

B2: Trvají spolu okolo 5 hodin s přestávkou.

Pochopení přečteného textu: 90 minut

Pochopení slyšeného textu: 30 minut

Napsání textu: 90 minut

Komunikace v němčině: 15 – 20 minut

 

C1: Trvají spolu okolo 5 hodin s přestávkou.

Pochopení přečteného textu: 90 minut

Pochopení slyšeného textu: 40 minut

Napsání textu: 90 minut

Komunikace v němčině: 15 – 20 minut

 

Co si třeba přinést na zkoušky?

Vezměte si malou svačinu a například i čokoládu. Bez svačiny se může zkouška zdát velmi dlouhá. Pitná voda i automat na kávu (55 cent) jsou v naší škole k dispozici. Používat mobilní telefony během zkoušky není dovoleno. Vaší povinností je vypnout na mobilním telefonu zvuk, abyste nevyrušovali ostatní účastníky zkoušky. Při zkoušce B2 a C1 je možné používat slovník, při B2 je to slovník dvojjazyčný, při C1 slovník jednojazyčný (německo-německý).

Jak probíhá ústní zkouška?

Ústní zkouška může probíhat v párech nebo jednotlivě s lektorem jazyka. Zde je přehled:

A1: jednotlivě

A2: jednotlivě nebo v páru

B1: jednotlivě nebo v páru

B2: jednotlivě

C1: jednotlivě

 

Může se během zkoušky používat slovník?

Během zkoušky v úrovních A1, A2, B1 se nesmí používat žádné slovníky. Dvojjazyčný nebo jednojazyčný slovník lze použít během B2 zkoušky. Během zkoušky C1 lze používat jednojazyčný slovník (německo – německý slovník), tak jako při zkoušce z C2. Používání slovníku je povoleno i při psané zkoušce, tak i jako příprava na ústní zkoušku. V každém případě se nemohou používat žádné elektronické slovníky, počítače a podobné přístroje.

Jak probíhá zkouška v Meridiane?

V Meridiane nabízíme písemnou a ústní zkoušku tentýž den. Vyšší úrovně začínají v 9 hodin, nižší o 12 hodině. Žádáme Vás, abyste přišli zaplatit poplatek den předem před zkouškou, abychom měli během zkušebního dne co nejméně administrativy.

Kdo je při zkoušce?

Zájemci budou zkoušeni a ohodnocení vždy dvěma vyučený ÖSD zkoušejícími. Po úspěšném zvládnutí písemné a ústní části bude vydán ÖSD Diplom.

Jak dlouho trvá, než budou oznámeny výsledky?

Většinou to trvá 2 – 3 dny dokud Vám sdělíme výsledky. Můžete samozřejmě zatelefonovat a informovat se o výsledcích testu. Certifikát bude vydán ÖSD centrálou. Trvá to nějaký čas, dokud jsou nám doručeny výsledky, proto Vás prosíme o pochopení.

Co se stane, pokud jedna z částí zkoušky nebyla zvládnuta?

Když jednu z částí zkoušky (písemnou nebo ústní) nezvládnete, dostanete částečné potvrzení o složení jedné části zkoušky. Tu druhou pak můžete v průběhu roku zopakovat, přičemž platíte pouze za tu jednu část. Když se budete znovu na zkoušku přihlašovat, donesete i částečné potvrzení o složení zkoušky.

Jak se můžete připravit na zkoušku?

Během ÖSD zkoušky nejsou prověřovány jen gramatické znalosti. Jde o to, abyste ukázali své celkové znalosti jazyka. Nejlepší je se na zkoušku připravit v jazykovém kurzu pod vedením zkušeného lektora, který Vás seznámí se zkušebním formátem. V jazykových kurzech si můžete procvičit všechny potřebné schopnosti, které jsou vyžadovány při zkoušce. Pokud požadovanou jazykovou úroveň dobře ovládáte, můžete si v Meridiane případně objednat 4 privátní vyučování a seznámit se tak s formou testu. Na stránce www.osd.at můžete najít modelové zkoušky a přímo doma si je vyzkoušet. V knihkupectvích se dají koupit ÖSD brožury s modelovými zkouškami pro všechny úrovně.

Existuje také last-minute příprava?

Ano. Pokud potřebujete certifikát velmi rychle (z důvodu povolení k pobytu, přijetí na univerzitu, atd.), můžete se v Meridiane připravit na zkoušku v intenzivním privátním vyučování zaměřeném na ÖSD zkoušku. Naši spolupracovníci mají mnoho zkušeností. V každém případě: kdo má málo znalostí, nemůže to stihnout za tři dny. Naše rada: realistické rozvržení učebního plánu je vždy lepší než stresující příprava.

 

Jaké povolení můžete získat na základě složených zkoušek?

A1 základní stupeň němčiny 1 (GD1) a vyšší ÖSD zkoušky (A2 – C2) slouží jako potvrzení o znalosti němčiny při vyřizování povolení k pobytu pro rodinné příslušníky (podle zákona o pobytu v části „sloučení rodiny“)

A2 základní stupeň němčiny 2 (GD2) vyžaduje ve spojení s plněním integrační dohody (IV) 2011, Modul 1 (úroveň A2 je požadovaná po dvou letech, podle zákona o pobytu)

B1 certifikát z němčiny (B1 ZD) a další následující vyšší stupně němčiny (B2 – C2) se vyžadují jako potvrzení znalostí němčiny ve spojitosti s plněním integrační dohody (IV) 2011, Modul 2 (trvalý pobyt, podle zákona o pobytu) a / nebo při získávání rakouského státního občanství.

Povolení ke studiu na rakouských univerzitách jako potvrzení o znalostech němčiny (každá univerzita má své požadavky) : B2 střední stupeň němčiny, C1 vyšší stupeň němčiny nebo C2 hospodářská němčina.

K přijetí na konkrétní odborné instituce (např. Diplomatická akademie, Charitativní vzdělávací centrum pro sociální práci atd.).

Jak dlouhou platnost má ÖSD certifikát?

Všechny ÖSD certifikáty mají neomezenou platnost.

 

Další informace:

Další informace o oprávněních v rámci Německa a Švýcarska najdete zde: : http://www.osd.at/default.aspx?SIid=34&LAid=1

Odpovědi na další otázky ohledně ÖSD zkoušek najdete zde: http://www.osd.at/default.aspx?SIid=27#frage178

Informace ohledně ÖSD zkoušek v angličtině najdete zde: http://www.osd.at/default.aspx?SIid=33&LAid=1

 

Informace: leden 2013